Hi, How Can We Help You?

W ramach obsługi technicznej zapewniamy:

Regularny monitoring

Nasi pracownicy techniczni prowadzą regularny monitoring nieruchomości, instalacji oraz urządzeń, by na bieżąco usuwać usterki oraz wszelkie nieprawidłowości.

Prowadzimy nadzór i bieżącą obsługę kotłowni olejowych i gazowych.

Przeglądy techniczne

Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych, obsługujemy urządzenia takie jak przepompownie, centrale wentylacyjne, instalacje ppoż., agregaty prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, logotermy, klimatyzatory czy agregaty wody lodowej.

QBUD - Obsługa Techniczna

Usługi

W naszej ofercie znajdują się również usługi obejmujące bieżącą konserwację i dozór techniczny budynków:

 • Stały dozór konserwatora w dni robocze w godzinach 8 – 16.
 • Całodobowe pogotowie techniczne.
 • Wymiana wszelkich żarówek, świetlówek oraz inne naprawy związane z funkcjonowaniem instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości takie jak: wymiana gniazd wtykowych, wyłączników, bezpieczników, włączanie i wyłączanie wyłącznika głównego zasilania w energię elektryczną dla budynku oraz bezpieczników administracyjnych.
 • Naprawa i regulacja zamków drzwi, samozamykaczy w częściach wspólnych budynków oraz w altanach śmietnikowych.
 • Naprawa i regulacja furtki wejściowej na teren osiedla.
 • Konserwacja bieżąca bramy wjazdowej, bram garażowych.
 • Naprawa i regulacja okien w części wspólnej wynikające z normalnego użytkowania.
 • Usuwanie awarii instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.
 • Regulacja czujników ruchu i czujników zmierzchowych sterujących oświetleniem części wspólnych.
 • Wykonywanie drobnych prac malarskich, napraw tynkarskich, wymiany uszkodzonych pojedynczych płytek posadzki lub ścian w częściach wspólnych.
 • Czyszczenie wszystkich filtrów na instalacji centralnego ogrzewania oraz wody, na klatkach schodowych, sterowanie temperaturą instalacji c.o. oraz c.w, dobijanie wody do instalacji centralnego ogrzewania.
 • Usuwanie awarii na instalacjach ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji w pomieszczeniach wspólnych budynków.
 • Zlecanie w imieniu Wspólnoty napraw i konserwacji instalacji domofonowej i telewizyjnej, które wymagają wezwania wyspecjalizowanego serwisu.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu awarii i koordynowanie prac związanych z jej usunięciem.
 • Dorabianie kluczy do klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i administracyjnych, skrzynek administracyjnych oraz przekazywanie ich mieszkańcom w wyznaczonym terminie.