Hi, How Can We Help You?

W ramach administrowania wspólnotą oferujemy:

Obsługę formalną nieruchomości

Czyli wszystkie czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli, takie jak rejestracja wspólnoty w urzędzie statystycznym oraz urzędzie skarbowym, założenie konta bankowego, reprezentowanie wspólnoty przed wszelkimi organami i instytucjami w ramach udzielonego pełnomocnictwa, czy podpisywanie w imieniu wspólnoty niezbędnych umów.

Organizację zebrań

Po naszej stronie pozostaje zarówno kompleksowa obsługa zebrań Współwłaścicieli jak i przeprowadzenie głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Ubezpieczenie

Z uwagi na dużą liczbę zarządzanych nieruchomości wynegocjujemy dla Państwa specjalne zniżki i korzystne stawki przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych.

Księgowość i obsługę finansową

Na potrzeby zarządzanych przez nas wspólnot prowadzimy księgowość i obsługę finansową Wspólnoty poprzez rachunek bankowy, nadzorujemy terminy płatności podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych. Przygotowujemy rozliczenia planów gospodarczych, sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz ewidencję rachunkową dotyczącą należności i zobowiązań wspólnoty.

Windykację i obsługę prawną

Zajmujemy się również windykacją oraz obsługą prawną nieruchomości. Stale monitorujemy wywiązywanie się właścicieli lokali oraz najemców ze zobowiązań finansowych wobec wspólnoty, a w przypadku opóźnień podejmujemy stosowne działania.

QBUD - Zarządzanie Nieruchomościami
  • Specjalizujemy się w zarządzaniu nowo powstałymi Wspólnotami.
  • Posiadamy ugruntowane doświadczenie we współpracy z deweloperami na etapie przejmowania Wspólnot i zasiedlania budynków.
  • Radzimy sobie z komunikacją i porozumieniem z inwestorami przy rozwiązywaniu problemów wynikających z usterek występujących w okresie rękojmi.
  • Dzięki zatrudnieniu własnych konserwatorów podejmujemy szybkie i profesjonalne interwencje w przypadku wystąpienia awarii.