Hi, How Can We Help You?
19 października, 2020

Od listopada śmieci o 53% droższe!

Na sesji Rady Miasta w dniu 16 września 2020 roku Radni uchwalili nowe stawki w wysokości 23 zł/osobę miesięcznie co oznacza podwyżkę o 53% w stosunku do stawek obowiązujących do tej pory.

W budynkach gdzie znajdują się lokale użytkowe i koszty   odpadów  oblicza się na podstawie ilości, wielkości  i częstotliwości wywozu kontenerów podwyżka będzie analogiczna. W związku z powyższym spodziewajcie się Państwo nowych naliczeń opłat ze zmienionymi stawkami. Nowością jest wprowadzenie 20% bonifikaty dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Posiadaczy tej karty proszeni są o kontakt z opiekunem swojego budynku

Pełna treść uchwały znajdziecie Państwo w Uchwale nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa.