Hi, How Can We Help You?

Dz.U. 2020 poz. 532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali.

Tekst ujednolicony (PDF)