Hi, How Can We Help You?
18 stycznia, 2023

Czy ceny ciepła zostaną obniżone?

Szanowni Państwo!

W związku z informacją z dnia wczorajszego o przyjęciu przez Rząd projektu Ustawy o ograniczeniu cen ciepła informujemy, że wstrzymujemy wysyłanie naliczeń z nowymi stawkami za ciepło do momentu wejścia w życie tej ustawy i rekcji na nią Krakowskiego MPEC w postaci obniżenia cen i sporządzenia korekt do wystawionych już faktur.

Szczegóły znajdziecie Państwo klikając w link do artykułu na portalu RMF24 dotyczącego tego zagadnienia.